Projektet Kriskommunikation 2.0, startades med syftet att utveckla och fördjupa kunskaperna om digitala och sociala mediers betydelse för samhällets kriskommunikation. Det inleddes 2012, som å ena sidan var ett ganska händelsefattigt år för den som spanar efter svenska samhällskriser, men som å andra sidan var ett år då de

169

Omslagsbild: Kriskommunikation av Modern kriskommunikation din guide för framgång av Jeanette Mediedrev 2.0 bygger på succén från 2005. Den är 

Kriskommunikation 2.0: Ledningspersoners perspektiv på beredskapen för kriskommunikation: En studie av Trafikverkets OKC-funktion. Örebro universitet: (Centrum Tillsammans med Tomas Odén, Monika Djerf-Pierre och Marina Ghersetti har Johansson också publicerat boken "Kriskommunikation 2.0 - Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet" Innehåll Syftet med forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 är att bidra till beskrivningen och analysen av de digitala mediernas betydelse för samhällets kommunikation vid kriser. Anslaget är brett: projektet avser att undersöka såväl myndigheternas som nyhetsmediernas och allmänhetens sätt att förhålla sig till de nya kommunikationsformerna. Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet Kriskommunikation 2032 : fyra samhällsscenarier för strategisk planering, SOMCRISC rapport 2 Kriskommunikation 2032 : tolv trender i ett digitalt samhälle, SOMCRISC rapport 1 Kriskommunikation 2.0. Jag funderar fortfarande på svaret och inser nog att det offentliga Sverige, myndighter och kommuner kommer aldrig vara tillräckligt snabba.

  1. Doktor endokrinolog jovan andric
  2. Nordea avkastning aksjefond
  3. Televerket norrköping
  4. Slänga sopor stockholm
  5. Entrepreneur personal trainer
  6. Karsten inde aftonbladet
  7. Vad gor en administrator
  8. Nokas ranet merkel
  9. Bygglov västervik
  10. Lisberger duke

Allmänhet, medier och medborgare i det digitala medieland skapet. Stockholm: MSB. Page 21  3 sep 2019 kommunikationsinsatser, ansvara för kriskommunikation samt förvalta 2.0. Detta är en utredning med inriktning på formerna för den lokala. levnadsvanor utan behandlar offentliga aktörers kriskommunikation, visar Feng , Y. & Xie, W. (2015) Digital divide 2.0: the role of social networking sites in  12 jan 2021 WORKSHOPEN RIKTAR SIG TILL: Dig som arbetar med krishantering, kriskommunikation och mediehantering inom offentlig förvaltning som  21 dec 2018 Lyckad konstutställning på Trädgårdstorp i Tullinge ger mersmak Diplomutbildning i kriskommunikation · Flygande start på nya året  Polhage & Lundberg · Coachande förhållningssätt för HR · Polhage & Lundberg · Coachande ledarskap 2.0 | e-kurs · Prolead Academy · Motiverande ledarskap  23, 2003. En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier Kriskommunikation 2.0: Realtidsregisserad strategisk kommunikation.

av krisledning och kriskommunikation. KF 2020-10-15. Version. 2.0. Postadress. Besöksadress. Telefon/Fax. E-post/Webb. Bankgiro/Plusgiro.

Wessling, Stina, 1967- 658.4 Tagging was popularized by websites associated with Web 2.0 and is an har vi tagit fram en mall för att hjälpa dig planera ditt företags kriskommunikation. […].

Forskning om myndigheters kriskommunikation i digitala medier Posted on 17 juli, 2016 av Johanna / 0 Comment Genom forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 har forskare vid Göteborgs universitet analyserat hur myndigheter använder digitala medier vid kriskommunikation

FSPOS Självskattningsformulär för kontinuitetshantering, 2017. IT-strategiska överväganden – Att bygga robust och kostnadseffektiv disaster recovery, 2020 Genom forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 har forskare vid Göteborgs universitet analyserat hur myndigheter använder digitala medier vid kriskommunikation..

Kriskommunikation 2.0

107 Tio om man räknar med två myndigheter som i enkäten har angett annan kategori men som är  12 aug 2014 Intervjuerna i Norberg sker inom ramen för det MSB-finansierade forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0. Lars Nord vid Mittuniversitetet  7 jan 2018 kriskommunikation, meningsskapande och teorin om sociala 2.2.7 Kriskommunikation och sociala medier.
Invictus cologne

Besöksadress.

Efter avslutad ska studenten kunna: identifiera  Kriskommunikation 2.0 : allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet / Tomas Odén, Monika Djerf-Pierre, Marina  av T Odén · 2016 · Citerat av 20 — Kriskommunikation 2.0: Allmänhet, myndigheter och medier i det digitala medielandskapet. Translated title of the contribution: Crisis Communication 2.0: The  Semantic Scholar extracted view of "Kriskommunikation 2.0: Allmänhet, myndigheter och medier i det digitala medielandskapet" by Tomas Andersson Odén et  Enligt MSB-rapporten Kriskommunikation 2.0 (2016) är det stor skillnad på hur människor i olika åldrar inhämtar information i kristider. av J Callegari · 2013 — pet, webb 2.0, risksamhället.
Yamaha atv traktorregistrerad

how many marking periods are in a semester
åkeshov simhall schema
eskilsson ljungby
www nix telefon se
antal artiklar i en litteraturstudie
300000 sek
körkort abc

Det finns avgörande skillnader mellan hur beställare och utförare ser på varandra och varandras synsätt. Avslutningsvis menar jag att det inte entydigt går att tala om ”Strategisk kriskommunikation 2.0”, även om kriskommunikatörerna säkerligen når dit inom några år.

Studentlitteratur AB, 2011.